Distributorin sisäänkirjautuminen Search
John R. Miller
Tuoteteknologi, tutkija
New Yorkin tiedeakatemian ja kosmeettisen kemian liiton jäsen


John Millerin, joka toimi alun perin elektroniikkainsinöörinä Kalifornian Piilaaksossa, tiede- ja teknologiakokemus alkaa jo vuodesta 1966. Työskenneltyään ensin National Aeronautics and Space Administrationin (NASA) palveluksessa Moffet Fieldissä Kaliforniassa, hän vaihtoi alaa ja siirtyi tuotteiden valmistuksen pariin. Hänen kokemuksensa, johon kuuluu valmistusta ja hallintoa, kotimaista ja kansainvälista tuotekehitystä sekä GNLD Internationalin kansainvälistä tutkimusta ja markkinointia, on ohjannut hänet nykyiseen asemaansa tuoteteknologina ja tutkijana. 

John Millerin yli 40 vuoden pituisen uran aikana yli 500 tuotetta on tutkittu, kehitetty ja markkinoitu yli 50 maahan hänen työpanostensa seurauksena. John Miller on läheisessä yhteistyössä Ravitsemusalan vastuuneuvoston (Council for Responsible Nutrition, CRN)(ja on tällä hetkellä sen tieteellisen neuvonantajaneuvostan jäsen) ja Yhdysvaltain suoramyyntiliiton (Direct Sales Association, DSA) kanssa tukeakseenGNLD:n ja distributoreidemme hyvinvointia ja liike-etuja. Hän on myös New Yorkin tiedeakatemian ja Kosmeettisen kemian liiton jäsen. 

John Millerin tehtäviin kuuluvat kysymykset, jotka koskevat suoramyynti- ja terveys- ja ravitsemusalaa, erityisesti terveysvaikutusväitteiden sääntelyä, hyvinvointitietoisuuden edistämistä, valinnan vapauden suojausta ja ympäristönsuojelua. Hän on myös paneutunut riskeihin, jotka uhkaavat vesivarojamme. John Miller, joka on loistava esiintyjä, on tunnettu kyvystään kertoa korkean teknologian aiheista helposti ymmärrettävällä tavalla.

Sulje
Fred G. Hooper, Ph.D.
Biokemia, ravitsemustiede
Huomattava tuotekehittäjä, kirjoittaja ja luennoitsija


Tohtori Fred Hooper suoritti luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon biologiassa, kemiassa ja matematiikassa Stephen F. Austinin yliopistossa, Teksasissa, ja filosofian tohtori -oppiarvonsa biokemiassa ja ravinto-opissa Teksasin A & M yliopistossa. Väitöskirjan jälkeistä tutkimusta hän harjoitti Teksasin yliopiston biolääketieteenlaitoksessa. 

Tohtori Hooper, joka on lahjakas ja kokenut luennoitsija, on asiantuntija ravitsemuksen ja biokemian alalla. Hän on opettanut biokemiaa Teksasin A&M yliopiston biokemian ja ravinto-opin laitoksella sekä biologiaa ja kemiaa lukiossa.

Hän on julkaissut lukuisia tieteellisiä julkaisuja, tutkimuksia, artikkeleita, tiivistelmiä ja esitelmiä ravitsemuksesta. Tohtori Hooper on SAB:n jäsen vuodesta 1984 ja luennoi usein ravinnosta ja ravintolisistä ympäri maailmaa.

Tohtori Hooper on osallistunut vitamiineja, hormoneja, lipidejä ja aminohappoja koskeviin tutkimuksiin, ja hän on tunnettu tuotesuunnittelija. Hän tuo syvää asiantuntemusta ihmisen solujen monimutkaisesta ympäristöstä. Tohtori Hooper on sitoutunut antamaan kuluttajille tarpeellista yksiselkoista tietoa, jotta he voisivat tehdä hyvin perusteltuja päätöksiä ravintonsa suhteen.

Tohtori Hooper tutkii, miten tuhannet ravintoaineet luonnollisissa kokonaisissa ruoka-aineissa toimivat yhdessä antaakseen soluille ravintoa, tukeakseen ja uudistaakseen niitä, sekä miten kokonaisiin ruoka-aineisiin perustuvilla ravintolisillä saadaan aikaan optimaalinen ravitsemus solutasolla mahdollisimman energisen ja elinoimaisen elämän ylläpitämiseksi.

Sulje
Laszlo P. Somogyi, Ph.D.
elintarviketiede, ravitsemustiede,
Fellow, Institute of Food Technologists


Tohtori Somogyi on konsultoiva elintarviketieteilijä ja Kalifornian Davisin yliopiston Elintarvike- ja ravitsemustieteen neuvonantajaryhmän jäsen. Hän sai koulutuksensa Budapestin Maataloustieteiden yliopistossa ja suoritti luonnontieteiden maisterin ja tohtorintutkintonsa Rutgersin yliopistossa New Jerseyssä. Sen jälkeen hän työskenteli tutkijana Kalifornian Davisin yliopistossa.

Tohtori Somogyillä on 30 vuoden kokemus elintarviketeollisuudesta ja hän oli vanhempi elintarviketutkija SRI Internationalissa (aiemmin Stanfordin tutkimusinstituutti). Hän on asiantuntija tuotekehityksen, elintarvikkeiden ja juomien, ainesosien ja lisäaineiden sekä hedelmien ja vihannesten biologian, jalostuksen ja käytön alalla.

Hän on julkaissut yli 50 tieteellistä tutkielmaa ja hän on osallistunut lukuisten ravintoa ja elintarviketekniikkaa käsittelevien tieteellisten oppikirjojen kirjoittamiseen ja toimittamiseen. Tohtori Somogyi on toiminut myös ”Critical Reviews of Food Science and Nutrition” toimitusneuvostossa sekä tehnyt tutkimuksia Yhdysvaltain Elintarvike- ja lääkelaitokselle (FDA).

Tohtori Somogyi on jäsen Elintarviketeknologien Instituutissa (IFT), joka on maailman suurin kansainvälinen elintarviketutkijoiden organisaatio. Hän on toiminut organisaation puheenjohtajana ja kunniajäsenenä Pohjois-Kaliforniassa. Hän on myös Viljakemistien yhdistyksen ja Öljykemistien yhdistyksen jäsen.

fine
Arianna Carughi, Ph.D., C.N.S.
ravitsemustiede, Stanford Fellow


Tohtori Carughi suoritti hum.kand. -oppiarvon biologiassa/ekologiassa ja ympäristönsuojelussa Vassar Collegessa, luonnontieteiden maisterin oppiarvon ravinto-opissa Columbian yliopistossa ja filosofian tohtori –oppiarvon ravintotieteessä Kalifornian yliopistossa, Berkeleyssä. Hän on Stanfordin yliopiston jäsen, Certified Nutrition Specialist (C.N.S., ravintofysiologi) ja hänelle on myönnetty International Institute of Educationin stipendi, Neitzer Fellowship Stanfordin yliopistosta sekä Yhdysvaltain kansanterveyslaitoksen kokeellisen ravintofysiologian tutkimusapuraha.

Hänen tutkimustuloksiaan on julkaistu monissa tieteellisissä aikakauslehdissä ja tutkijakonferensseissa. Ravintobiokemian tutkijana Columbian, Berkeleyn ja Stanfordin yliopistoissa tohtori Carughi on keskittynyt ravintoaineisiin ja niiden merkitykseen kasvulle ja kehittymiselle.

Tohtori Carughilla, joka puhuu sujuvasti englantia, espanjaa ja italiaa on laajat yhteydet maailman tutkijapiireihin. Tohtori Carughi on vakuuttunut, että tutkimuksen perimmäinen tehtävä on luoda tuotteita, jotka voivat oikeasti muuttaa ihmisten elämää paremmaksi.

fine
David Shepherd, Ph.D.
mikrobiaalinen biokemia,
elintarviketeknologian ja fytokemian asiantuntija


Tohtori Shepherd suoritti luonnontieteiden kandidaatintutkintonsa Durhamin yliopistossa (Iso-Britannia) sekä luonnontieteiden maisterin ja tohtorintutkintonsa mikrobiaalisessa biokemiassa Manchesterin yliopistossa. Hän suoritti tohtorintutkinnon jälkeiset opintonsa mikrobiaalisessa entsymologiassa Kalifornian Davisin yliopistossa.

Tohtori Shepherd, joka on maailman laajuista tunnustusta saanut biokemisti ja fytoravintoaineiden asiantuntija, on julkaissut runsaan 20 vuoden pituisen uransa aikana 16 tieteellistä julkaisua ja hänellä on nimissään 12 patenttia. Hänellä on mittavat kokemukset yli 40 markkina-alueelta maailmassa toimittuaan Worldwide Director of Food Beverages -vakanssilla eräässä maailman suurimmista elintarvikealan yrityksistä.

Tohtori Shepherdin laaja tausta liittyy valmistukseen ja laaja-alaiseen osallistumiseen Euroopan tieteellisissä ja teknisissä yhteisöissä. Hän on auktoriteetti aloilla, jotka liittyvät elintarviketeknologiaan, ravintoainebiokemiasta ja raaka-aineista elintarvikkeiden ja juomien valmistukseen ja jakeluun. Hän on perehtynyt kokonaisten ruoka-aineiden historiaan, maailman elintarvikevaroihin ja ajankohtaisten ravintoaineiden markkinasuuntausten vaikutuksiin ravintoaineiden moninaisuuteen ja saatavuuteen.

Tohtori Shepherd uskoo vahvasti luonnollisiin menetelmiin energian ja elinvoimaisuuden sekä pitkän iän saavuttamiseksi ja hän katsoo, että ravintolisät ovat välttämättömiä pitkäkestoisen hyvän hyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

Sulje
Diane Clayton,
Ph.D., biokemia, ravitsemustiede,
terveysalan harjoittaja


Tri Clayton suoritti luonnontieteiden kandidaatin tutkintonsa biokemiassa Bathin yliopistossa Iso-Britanniassa ja filosofian tohtorin tutkintonsa Fribourgin yliopistossa Sveitsissä. Tohtori Clayton omaa laajaa kansainvälistä kokemusta sekä tutkimuksesta että kehityksestä ravitsemuksellisen hyvinvoinnin alalta.

Tohtori Claytonin varhaisissa tutkimuksissa käsiteltiin ruuan jalostuksen vaikutuksia hivenaineiden, erityisesti sinkin ja raudan aineenvaihduntaan. Myöhemmin hän työskenteli terveyden ja funktionaalisen ravitsemuksen johtajana eräässä johtavassa kuluttajien terveydenhoitoalan yrityksessä. Tohtori Clayton johti ainesosatutkimus- ja tuotekehitystiimejä, jotka kehittivät painonhallintatuotteita, urheilu- ja ravintojuomia sekä vauvojen ja äitien ravintoa.

Tohtori Claytonin nimissä on useita julkaisuja ja patentteja ja hän on myös tunnustettu ravitsemus- ja fytoterapian harjoittaja. Tohtori Clayton uskoo vahvasti täydentävän lääketieteen tärkeyteen osana kokonaisvaltaista lähestymistapaa terveydenhoitoon. Hänellä on laaja-alaiset kontaktit kansainväliseen tiedeyhteisöön ja hän on Rasvahappojen ja lipidien tutkimisen kansainvälisen yhteisön sekä usean ravitsemustutkimusyhdistyksen jäsen.

Tohtori Clayton, joka puhuu sujuvaa englantia ja ranskaa sekä hyvää saksaa, uskoo, että ravitsemusvalistus on avainasemassa kansainvälisessä yhteisössä, mahdollistaen yksilöitä tekemään oikeita valintoja ravinnosta ja elämäntyylistä.

Sulje
Mark Lowman
Vice President of Product, Science and Technology


Mark Lowman, jonka koulutuksellinen tausta on biologian tieteissä, aloitti uransa tutkien ja kehittäen fytoravinteita, erikoistuen vaihtoehtoisiin ravintoaineiden perille saattamisen järjestelmiin kasvitieteissä ja maatalouden erikoisaloilla. Iso osa tästä kehitystyöstä keskittyi polymeerisiin kuoriin ja kalvoihin ja niiden hyödyntämiseen ravintoaineiden kontrolloiduissa luovutusmekanismeissa.

Tämän tuotekehittelytyön lisäksi Mark Lowmanista tuli valtuutettu asiantuntija laadunvalvontajärjestelmissä, laadunvalvonnan johtamisessa ja vakuuttamisessa. Mark Lowman uskoo vakaasti hyvän ravitsemuksen tärkeyteen tiellä hyvään terveyteen. Tämä vakaumus, yhdistettynä hänen työhönsä fytoravinteiden parissa, johti luonnolliseen siirtymään ihmisten ravitsemuksen pariin. Vuodesta 1995 asti Mark Lowman on ollut keskeinen osa GNLD:n tuotekehittelytiimiä, seuraten asetettuja suuntaviivoja luoda uusia tuotteita ja tehden valtavasti tuotetestauksia varmistaakseen, että GNLD:n asiakkailla on saatavillaan parhaat mahdolliset tuotteet. Hänen ensiluokkaiset taitonsa niin laboratoriossa kuin tehtaassakin ja yhteistyönsä GNLD:n tieteellisen neuvonantajaryhmän kanssa ovat muuttaneet edistyneitä tuotekonsepteja toimiviksi lopullisiksi tuotteiksi, joita käytetään kaikkialla maailmassa.

Mark Lowman on ollut osallisena useiden GNLD:n tuotteiden kehittelyssä, mm. Tre-en-en kuoriloiden, GR2 Control painonhallintatuotteiden, Salmon Oil Plussan, Full Motionin ja monien muiden. Hän on Elintarviketeknologien Instituutin, Amerikan Kemikaaliyhdistyksen ja Amerikan Biologian Alan Tutkijoiden Instituutin jäsen. Mark Lowman on ollut mukana Council for Responsible Nutritionin Kasvitieteellisessä/Laatustandardikomiteassa ja Amerikan Farmaseuttisten Tutkijoiden Yhdistyksessä.

Sulje
Arthur Furst, SAB perustajajäsen emeritus,
Ph.D., Sc.D., D-A.T.S.
Toksikologi, farmakologi, kymmenen tiedejärjestön jäsen, Maailman terveysjärjestön konsultti


Tri Arthur Furst toimi GNLD:n tieteellisen neuvonantajaryhmän seniorjäsenenä 25 vuoden ajan. Hän jäi eläkkeelle tammikuussa 2000 85-vuotiaana käyttääkseen enemmän aikaa joidenkin muiden mielenkiinnonkohteidensa kehittämiseen! Tri Furst säilytti yhteyden GNLD:hen ja tapasi säännöllisesti SAB:n jäsenten kanssa menehtymiseensä asti joulukuussa 2005. Tri Furst sai luonnontieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintonsa kemiasta ja matematiikasta Kalifornian Los Angelesin yliopistosta ja kemian tohtorin tutkintonsa Stanfordin yliopistosta. Hän ansaitsi tieteiden tohtorin arvosanan San Franciscon yliopistosta uraauurtavasta työstään toksikologian parissa. Palveltuaan monissa eri tehtävissä Stanfordissa, San Franciscon yliopistossa ja Kalifornian yliopistossa Los Angelesissa, tri Furst lopetti akateemisen uransa vuonna 1980. Tri Furst nimitettiin toksikologisten tieteiden akatemian diplomaatiksi (Diplomate of the Academy of Toxicological Sciences, D.A.T.S.), kunnianosoitus joka on myönnetty alle sadalle tieteilijälle maailmanlaajuisesti!

Tri Furstin nimi on tunnettu kansainvälisissä akateemisissa piireissä hänen tieteellisistä saavutuksistaan toksikologiassa ja syöpätutkimuksessa. Hän teki uraauurtavaa tutkimusta yhdisteistä jo ennen kuin Amerikan syöpäyhdistystä ja kansallista syöpäinstituuttia oli perustettu. Hän myös perusti Stanfordin syöpäkemoterapian laboratorion.

Sulje

Tiede GNLD:n takana

Puhtautta, pitoisuutta ja todisteita

GNLD:n tuotteiden perustana on luonto ja niiden tukena on tiede. Käytämme vain parhaita raaka-aineita kokonaisista ruoka-aineista, jotka ovat olleet osa ihmisen luonnollista ruokavaliota vuosisatojen ajan ja joiden tukena ovat maailman johtavien tiedemiesten ja ravitsemustieteilijöiden tutkimustulokset.

Historia tieteellisestä erinomaisuudesta

Tri Arthur Furst (1914-2005)

SAB perustajajäsen emeritus, Ph.D., SC.D., D.A.T.S. Toksikologi, farmakologi, kymmenen tiedejärjestön jäsen, Maailman terveysjärjestön konsultti.

 

Kansainvälisesti toksikologian ja syöpätutkimuksen pioneerina pidetty tri Arthur Furst perusti Stanfordin syöpakemoterapian laboratorion ja toimi sairauksia ehkäisevän tieteen etulinjassa yli 50 vuoden ajan. Hänen tutkimuslöytönsä ovat tasoittaneet tietä GNLD:n tuotteille.

 

Ravitsemuksellinen perintö
Tieteellinen neuvonantajaryhmä (SAB), jonka tri Furst perusti vuonna 1976, muodosti aluksi NeoLife-ravintolisien perheen. Nykyään Tieteellinen neuvonantajaryhmä on kaikkien GNLD:n tuotteiden takana ja se on johtavien tiedemiesten ja tutkimuslaitosten muodostaman maailmanlaajuisen verkoston ytimessä. Tieteellinen neuvonantajaryhmä takaa maailman parhaat, turvallisimmat ja tehokkaimmat tuotteet.

Mark Lowman
 

Vice President of Product, Science and Technology

John R. Miller
 

Tuoteteknologi, tutkija New Yorkin tiedeakatemian ja kosmeettisen kemian liiton jäsen

Fred G. Hooper
Ph.D.

Biokemia, ravitsemustiede
Huomattava tuotekehittäjä, kirjoittaja ja luennoitsija

Laszlo P. Somogyi Ph.D.

elintarviketiede, ravitsemustiede, Fellow, Institute of Food Technologists

 

Arianna Carughi Ph.D., C.N.S.

ravitsemustiede, Stanford Fellow

David Shepherd Ph.D.

mikrobiaalinen biokemia, elintarviketeknologian ja fytokemian asiantuntija

Diane E. Clayton Ph.D.

biokemia, ravitsemustiede, terveysalan harjoittaja

 

AKTIIVINEN

SAB:n jäsenet suorittavat huippututkimuksia. Sen lisäksi he osallistuvat moniin maailman tärkeimmistä tieteellisistä kokouksista ja seminaareista, joissa he usein esittelevät GNLD:n tutkimuksia.

JULKAISTU

Näiden käynnissä olevien ohjelmien kautta GNLD muuttaa kokonaisten ruoka-aineiden ja hyvän ravitsemuksen ilmettä ravitsemuksen kautta tukemalla aktiivisesti nykypäivän tiedemiehiä.

ARVOSTETTU

GNLD:n maine tieteellisenä asiantuntijana on niin vankalla pohjalla, että meidän tuotteitamme on tutkittu niinkin arvovaltaisilla tahoilla kuin Yhdysvaltainmaatalousministeriössä, UNESCOssa sekä suurimmissa yliopistoissa ja tieteellisissä instituuteissa ympäri maailmaa.

Koska osallisuutemme tieteellisessä yhteisössä on niin vahva, GNLD on pystynyt ryhtymään Stanford University Health Libraryn kumppaniksi toteuttaakseen vuosittain GNLD-Arthur Furst luentosarjan ravitsemuksesta ja sairauksien ehkäisystä sekä yhteistyössä San Franciscon yliopiston kanssa jakamaan vuosittain Arthur Furst stipendin.

Näiden käynnissä olevien ohjelmien kautta GNLD muuttaa kokonaisten ruoka-aineiden ja hyvän ravitsemuksen ilmettä ravitsemuksen kautta tukemalla aktiivisesti nykypäivän tiedemiehiä.

 

 
DSA
GNLD on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsen