Distributorin sisäänkirjautuminen Search

EVÄSTEET

Evästeet ovat laitteisiin varastoitunuttua tietoa, jota käytetään datan ja mieltymysten keräämiseen. Tämä mahdollistaa myös helpomman selauksen ja käyttäjäystävällisemmät sivustot. Me käytämme evästeitä esimerkiksi tunnistamaan sinut kun kirjaudut takaisin sivulle, jotta voimme määrittää, mitkä alueet sivuillamme ovat suosituimpia ja mitkä alueet, sisällöt ja kielet ovat tarkoituksenmukaisia.

Kun käytät sivujamme, annat samalla luvan evästeiden käyttämiseen ja varastointiin laitteellesi (esim. tietokoneelle, tabletille, älypuhelimelle). Voit selata sivuja myös silloin, kun evästeet eivät ole käytössä. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit estää evästeiden automaattisen rekisteröitymisen valitsemalla laitteesi asetuksista vaihtoehdon, jolla ilmoitat, ettet hyväksy niitä. Voit myös koska tahansa poistaa evästeitä, jotka on tallennettu laitteellesi. Lisätietoa asiasta löytyy selaimesi tai laitteesi käyttöohjeista.

Evästeitä on erilaisia:

a. Evästeet voidaan jakaa teknisesti:

 • Istunto- tai selausevästeisiin, jotka takaavat normaalin selailun ja sivuston käytön (voi esim. tehdä ostoksen tai autorisoida pääsyn suljettuihin osiin);
 • Analyyttisiin evästeisiin, joita käyttävät suoraan sivun hallitsijat. Niillä kerätään tietoa analysoimalla tilastollisesti sivun käyttäjien määrää ja sitä miten he tulevat sivulle;
 • Toiminnallisiin evästeisiin, joiden avulla käyttäjä voi selata esivalittujen kriteerien mukaisesti (esim. kielen tai ostettujen tuotteiden mukaan) palvelun parantamiseksi.

b. Evästeprofilointia, jolla pyritään luomaan käyttäjästä profiili, käytetään mainosviestien lähettämiseen käyttäjän surffaushistorian osoittamien mieltymysten mukaisesti.

Meidän nettisivuillamme käytetään seuraavia evästeitä:

 • Selailuevästeet = tyyppi 1
 • Analyyttisiä evästeitä = tyyppi 2

 

Evästeen nimi Kuvaus

Eväste-tyyppi

Localization Tämä eväste varastoi kielen koodivalinnan, jotta sisältö näkyy omalla kielelläsi. Tyyppi 1
STORE_ID Tämä eväste varastoi sisäisiä viitteitä valitusta maasta, jotta käyttäjälle näkyy hänen valitsemansa maa. Tyyppi 1
• GNLD käyttää seurantaan Google Analytics-ohjelmaa. Nämä evästeet kuvaillaan GOOGLEN sivuilla seuraavassa linkissä:http://www.google.fi/intl/fi/policies/technologies/types/ . Voit poistaa Google Analyticsin käytöstä seuraavasta linkistäk:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Tyyppi 2

 

Evästeiden asettaminen sivuillemme

Sivuillamme olevat selausevästeet ovat välttämättömiä sivujen käytön kannalta. Tästä syystä käyttäjät eivät voi poistaa niitä. Mikäli et suostu näiden evästeiden käyttöön, et voi jatkaa sivujen käyttöä.

YKSITYISYYDENSUOJAPERIAATTEET

GNLD tiedostaa Teistä mahdollisesti keräämämme tiedon yksityisyyden suojan ja tietoturvan turvaamisen tärkeyden. Näiden yksityisyydensuojaperiaatteiden tarkoitus on informoida Teitä siitä, miten me käsittelemme tietoja, joita saatamme saada vierailustanne internetsivullamme.

Tiedon käyttö ja kerääminen

Kun vierailette GNLD:n internetsivuilla Teiltä saatetaan kysyä informaatiota, joka on henkilökohtaisesti tunnistettavissa. Me vastaanotamme, säilytämme ja käytämme meille internetsivuillamme tai muutoin antamianne tietoja mukaan lukien nimi, sähköinen tai fyysinen postiosoite, puhelinnumerot, Y-tunnus ja luottokorttitiedot. Tietoja käytetään useisiin tarkoituksiin, muun muassa:

 • Distributorhakemusten käsittelyyn
 • Tilausten vahvistamiseen ja toimittamiseen
 • Yhtiön tapahtumista tai menettelytavoista tiedottamiseen
 • Sovellettavien lakien ja vaatimusten edellytysten täyttämiseen sekä
 • Käyttäjäpalautteen ja kyselytulosten osalta GNLD:n palveluideehittämiseen

Taloudellinen tieto ja verotukseen liittyvä tie:

Taloudellista tietoa mukaan lukien pankkitili- ja luottokorttinumerot käytetään YKSINOMAAN laskutustarkoituksiin ja Y-tunnuksia ja sosiaalitunnuksia käytetään YKSINOMAAN distributoreiden ennakonpidätysrekisteröinnin varmentamiseen ja distributoreiden identifioimiseen. Tätä luottamuksellista informaatiota suojataan turvallisuustoimin.

Kolmannet osapuolet

Emme myy Teidän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Saatamme kuitenkin luovuttaa tietoja tarpeen vaatiessa seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Konsultti tai agentti, jonka GNLD on palkannut suunnittelemaan, tuottamaan tai hallinnoimaan distributoreiden etuisuuksia.
 • GNLD:N työntekijä tai paikallinen tai ulkomaalainen tytäryhtiö tai liikekumppani, joka tarvitsee pääsyn henkilötietoihin voidakseen huolehtia velvollisuuksistaan.
 • Valtion virasto, poliisi tai muu hallinnollinen ym. viranomainen, mikäli laki ym. säännös tähän velvoittaa
 • Tietoa saatetaan edellä kerrotuissa tapauksissa luovuttaa myös EU:n ja ETA-maiden ulkopuolelle, kuitenkin ainoastaan maihin, jossa on turvattu riittävä tietosuojan taso tai muutoin Henkilötietolain mukaisin perustein

Luovutus

GNLD:lle tai sen tytäryhtiölle antamanne suostumus käyttää henkilökohtaisia tietojanne, kattaa myös tiedon luovuttamisen henkilölle tai yhtiölle, jolle GNLD saattaa siirtää liiketoimintansa, edellyttäen, että kyseistä tietoa käytetään edelleen samaan tarkoitukseen.

Internetkyselyt

Siinä tapauksessa, että GNLD suorittaa internetkyselyitä, voimme pyytää Teitä antamaan vapaaehtoisesti myös henkilökohtaista tietoa sisältävää tilastollista informaatiota. Vastauksia käytetään ainoastaan sisäiseen markkinointiin ja tilastointiin ja ne säilytetään luottamuksellisina.

Linkit muihin internetsivuihin

GNLD:n sivustosta saattaa olla linkkejä muihin internetsivuihin, joita me pidämme hyödyllisinä. Vaikka uskomme näiden sivujen vastaavan korkeita standardi-vaatimuksiamme, GNLD ei vastaa näiden sivujen sisällöstä, toiminnasta, tai toimintaperiaatteista. GNLD ei myöskään vastaa näiden sivujen yksityisyydensuoja-periaatteista tai –ilmoituksista. (privacy policies).

Evästeet

Evästeet (cookies) ovat pieniä datatiedostoja, joka tallentuu tietokoneen kovalevyyn. Saatamme käyttää evästeitä tunnistaaksemme Teidät kun palaatte GNLD:n internet-sivuille tehdäksemme internetsivuista Teille mahdollisimman hyvin toimivat. Evästeemme eivät sisällä mitään yksityisluonteista tietoa, kuten henkilötunnus tai luottokortin numero. Evästeiden käyttö mahdollistaa sen, että voitte käyttää salasanoin suojattuja palveluita (saman käyttökerran aikana) ilman, että Teidän tarvitsee antaa salasanaa uudelleen tai tarkastaa uudelleen ostoskorinne tila. Lisäksi GNLD käyttää evästeitä määritelläkseen, mitkä osa-alueet internet-sivuillamme ovat suosittuja sekä, mitkä maantieteelliset alueet, kielet ja sisällöt ovat sivuillamme tarkoituksenmukaisia.

Turvallisuus

GNLD käyttää asianmukaisia turvatoimia suojatakseen antamaanne informaatiota häviämistä, väärinkäyttöä ja muuttamista vastaan. Kun teette tilauksen tai annatte GNLD:lle yksityisluontoista tietoa, olette automaattisesti suojatulla palvelimellamme. Tieto on suojattu sekä fyysisellä kulunvalvonnalla että käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Oikeus tarkastaa tiedot sekä oikeus kieltää tiedon säilyttäminen

Teillä on oikeus pyytäessä saada nähdä ne henkilökohtaisia tietoja sisältävät tiedot, jotka GNLD:llä on Teistä. Teillä on myös oikeus vaatia, että tiedot korjataan, mikäli ne ovat virheellisiä. Lisäksi Teillä on oikeus pyytää, että GNLD informoi Teitä siitä, minkälaista tietoa GNLD säilyttää tai kerää. Halutessanne Teillä on oikeus kieltää GNLD:tä keräämästä ja säilyttämästä Teitä koskevaa tietoa markkinointia ja markkinointitutkimusta varten.

Kaikkien pyyntöjen tulee olla kirjallisia ja ne tulee osoittaa seuraavaan osoitteeseen:

Oy GNLD International Ab
PL 40
20201 TURKU

 

 
DSA
GNLD on Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton jäsen